In phản quang

Tồn tại trong mực in phản quang là những hạt phản quang có khả năng hấp thụ và phản chiếu lại ánh sáng của môi trường xung quanh. Công nghệ in phản quang được áp dụng rộng rãi trong nghành công nghiệp giao thông, hay các nghành nghề liên quan đến môi trường công cộng như đồng phục bảo hộ lao động, biển báo, trang thiết bị an toàn,… do giá thành khá cao nên khi được ứng dụng trong nghành thời trang, may mặc, công nghệ này vẫn còn nhiều hạn chế, chủ yếu được sản xuất cho các sản phẩm cao cấp, đặt trưng.

Trả lời